Sistem permohonan dalam talian untuk kajian penyelidikan di Hutan Simpan Kekal di bawah kelolaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Pemohon hendaklah melengkapkan permohonan satu (1) bulan sebelum tarikh kajian/penyelidikan.

Sign Up

Already have an account? Log In